Přesnost

Je základem našeho řemesla. Současně s evolucí technologií, RACK MONTAGE s.r.o. inovuje své vybavení, které využívá v prospěch svých klientů.

Bezpečnost

Bezpečnost a zdraví byly vždy naší prioritou, použitím nejvhodnějšího vybavení, certifikacemi pro zaměstnance a periodickými výcviky.

Flexibilita

RACK MONTAGE s.r.o. předvedla nesrovnatelnou schopnost řídit více projektů zaroveň, při čemž vždy udržela vysokou produktivitu a ustanovené termíny.

Efektivnost

Úspěchy jsou výsledkem denních výzev. Efektivnost RACK MONTAGE s.r.o. byla docílena díky vysoce optimalizované workflow a schopnosti řešit přímo na místě.

RACK MONTAGE s.r.o. od doby svého založení získala cenné zkušenosti v montáži / konstrukci logistických tecnologií.
V oboru, kde evoluce zasahuje do každého nového projektu, R.M. úspešně vyřešila problémy a nabídla klientům efektivní řešení i na zatím nevídané modely rackových systémů.
Flexibilita a zkušenost RACK MONTAGE s.r.o. podpořily její výjimečnou reputaci v oboru.

Budovat budoucnost

RACK MONTAGE s.r.o. přispěla vybudování masivních avantgardních logisticko / robotických řešení.

Závazek k obnovitelným zdrojům

Rack Montage s.r.o. již léta snižuje svou uhlíkovou stopu.
Podstatným aktérem budování logistických center,
R.M., přispěla k účinné logistice a tím ke zrození mnohem efektivnějšího modelu transportu zboží.

facory